^C o

《One Piece 海賊無雙2》全角色夥伴,最終章解鎖條件援護型特色:1.特定攻擊技變化
2.攻擊力強化
3.遭受攻擊不易進入硬直狀態
4.容易使敵人氣絕
5.攻擊範圍增大

技巧型特色:
1.特定攻擊技變化
2.攻擊速度增加,容易接段數
3.攻擊敵人後按下X鍵,會使敵人露出破綻
4.按下X鍵撞擊敵人時,敵人會進入硬直狀態
5.敵人速度減緩

來自日本攻略:
http://gamesp.net/onepiece/data/characterkaihou.html
http://blog.game-de.com/one-piece2/opm2-nakama-episode/

整理翻譯:[email protected]巴哈


ɵB͡J

*可操作角色解鎖方法

  

人物

  
  

屬性

  
  

出現条件

  
    魯夫  
  
    援護型  
  
    初期即有  
  
    索隆  
  
    援護型  
  
    完成 3 6  
  
    娜美  
  
    技巧型  
  
    完成 序章 2  
  
    騙人布  
  
    技巧型  
  
    完成 3 4  
  
    香吉士  
  
    援護型  
  
    完成 3 6  
  
    喬巴  
  
    技巧型  
  
    完成 1 3  
  
    羅賓  
  
    技巧型  
  
    完成 3 4  
  
    佛朗基  
  
    援護型  
  
    完成 1 1  
  
    布魯克  
  
    技巧型  
  
    完成 1 3  
  
    斯摩格  
  
    技巧型  
  
    完成 序章 2  
  
    吉貝爾  
  
    援護型  
  
    完成 1 2  
  
    馬克  
  
    援護型  
  
    完成 1 4  
  
    青稚  
  
    技巧型  
  
    完成 2 1  
  
    培羅娜  
  
    技巧型  
  
    完成 2 2  
  
    漢考克  
  
    援護型  
  
    完成 2 3  
  
    艾斯  
  
    援護型  
  
    完成 2 4  
  
    大熊  
  
    技巧型  
  
    完成 3 1  
  
    鷹眼  
  
    援護型  
  
    完成 3 2  
  
    克洛克達爾  
  
    技巧型  
  
    完成 3 3  
  
    巴其  
  
    技巧型  
  
    完成 3 5  
  
    卡普  
  
    援護型  
  
    完成 4 1  
  
    白鬍子  
  
    援護型  
  
    完成 仲間エピソード(夥伴模式)  
  
      
  
    技巧型  
  
    完成 仲間エピソード(夥伴模式)  
  
    黄猿  
  
    援護型  
  
    完成 最終章 1  
  
    艾涅爾  
  
    技巧型  
  
    完成 最終章 1  
  
    赤犬  
  
    援護型  
  
    完成 最終章 2  
  
    黑鬍子  
  
    技巧型  
  
    完成 最終章 2
  
  2年前】魯夫
  
  援護型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】索隆
  
  援護型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】娜美
  
  技巧型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】香吉士
  
  技巧型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】騙人布
  
  援護型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】喬巴
  
  技巧型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】羅賓
  
  技巧型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】佛朗基
  
  援護型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  2年前】布魯克
  
  技巧型
  
  完成 最終章和此角色2年前故事模式
  
  【雙重能力】黑鬍子
  
  援護型
  
  完成此角色故事模式
  


*可使用伙伴模式解鎖方法

  

夥伴

  
  

屬性

  
  

EP出現条件

  
  

解鎖条件

  
  

推薦Lv

  
  魯夫
  
  援護型
  
  4章第3話完成(普通結局)
  
  魯夫以外草帽一行所有EP完成
  
  Lv40
  
  索隆
  
  援護型
  
  3章第6話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv29
  
  娜美
  
  技巧型
  
  1章第1話完成
  
  斯摩格EP完成
  
  Lv4
  
  騙人布
  
  技巧型
  
  3章第4話完成
  
  娜美EP完成
  
  LV28
  
  香吉士
  
  援護型
  
  3章第6話完成
  
  娜美EP完成
  
  VL29
  
  喬巴
  
  技巧型
  
  1章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv10
  
  羅賓
  
  技巧型
  
  3章第4話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv28
  
  佛朗基
  
  援護型
  
  1章第1話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv6
  
  布魯克
  
  技巧型
  
  1章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv10
  
  斯摩格
  
  技巧型
  
  1章第1話完成
  
  1章第1話完成
  
  Lv6
  
  吉貝爾
  
  援護型
  
  1章第2話完成
  
  娜美EP完成
  
  LV18
  
  馬可
  
  援護型
  
  1章第4話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv12
  
  青稚
  
  技巧型
  
  2章第1話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv14
  
  培羅娜
  
  技巧型
  
  2章第2話完成
  
  娜美EP完成
  
  LV16
  
  漢考克
  
  援護型
  
  2章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv18
  
  艾斯
  
  援護型
  
  2章第4話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv20
  
  大熊
  
  技巧型
  
  3章第1話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv22
  
  鷹眼
  
  援護型
  
  3章第2話完成
  
  娜美EP完成
  
  LV24
  
  克洛克達爾
  
  技巧型
  
  3章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv26
  
  巴其
  
  技巧型
  
  3章第5話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv28
  
  卡普
  
  援護型
  
  4章第1話完成
  
  艾斯EP完成
  
  Lv29
  
  白鬍子
  
  援護型
  
  4章第3話完成(普通結局)
  
  魯夫,馬可,青稚,漢考克,艾斯,大熊,鷹眼,克洛克達爾巴其,卡普,麥哲倫,裘斯,比斯塔EP完成
  
  Lv45
  
  
  
  技巧型
  
  最終章出現
  
  最終章出現
  
  Lv35
  
  黄猿
  
  援護型
  
  最終章第1話完成
  
  最終章第1話完成
  
  Lv35
  
  艾涅爾
  
  技巧型
  
  最終章第1話完成
  
  最終章第1話完成
  
  Lv45
  
  赤犬
  
  援護型
  
  最終章第2話完成
  
  黄猿EP完成
  
  Lv45
  
  黑鬍子
  
  技巧型
  
  最終章第2話完成
  
  最終章第2話完成
  
  Lv45
  
  克利克
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  LV35
  
  小八
  
  
  
  4章第3話完成
  
  惡龍EP完成
  
  Lv35
  
  惡龍
  
  
  
  4章第3話完成
  
  吉貝爾EP完成
  
  Lv40
  
  雪兔
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  瓦波爾
  
  
  
  4章第3話完成
  
  雪兔EP完成
  
  Lv35
  
  Mr.3
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  Mr.2
  
  
  
  4章第3話完成
  
  克洛克達爾EP完成
  
  Lv40
  
  布魯諾
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  賈布拉
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  卡古
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  路基
  
  
  
  4章第3話完成
  
  布魯諾,賈布拉,,卡古EP完成
  
  Lv40
  
  兵器大熊
  
  
  
  最終章第2話完成
  
  最終章第2話完成
  
  LV45
  
  戦桃丸
  
  
  
  最終章第2話完成
  
  兵器大熊EP完成
  
  Lv45
  
  米諾陶羅斯
  (監獄守門牛)
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  漢尼拔
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  麥哲倫
  
  
  
  4章第3話完成
  
  漢尼拔EP完成
  
  Lv40
  
  伊娃柯夫
  
  
  
  4章第3話完成
  
  娜美EP完成
  
  Lv35
  
  裘斯
  
  
  
  4章第3話完成
  
  艾斯EP完成
  
  Lv40
  
  比斯塔
  
  
  
  4章第3話完成
  
  馬可EP完成
  
  Lv40
  
  摩利亞
  
  
  
  最終章第2話完成
  
  培羅娜EP完成
  
  Lv45
  
  魯夫(2年前)
  
  援護型
  
  

最終章第2話完成

  
  

2年前EP全員完成

  
  Lv45
  
  索隆(2年前)
  
  援護型
  
  娜美(2年前)
  
  技巧型
  
  騙人布(2年前)
  
  技巧型
  
  香吉士(2年前)
  
  援護型
  
  喬巴(2年前)
  
  技巧型
  
  羅賓(2年前)
  
  技巧型
  
  佛朗基(2年前)
  
  援護型
  
  布魯克(2年前)
  
  技巧型
  
  黑鬍子(W能力)
  
  援護型
  
  2年前Verを全員完成
  
  黑鬍子EP完成
  
  Lv45
  

TOP

最終章解鎖簡單方向:

① 第 4 章第 3 話過關

② 完成伙伴章節的白鬍子篇

③ 第 4 章第 2 話出現白ひげ救出ルート並過關

詳細:

① 普通第 4 章第 3 話過關:一般結局


② 以下伙伴章節全過關(我流譯名):

 路飛、馬可、青雉、女帝、艾斯、大熊、鷹眼、克洛克達爾、巴其、卡普(艾斯篇)、

 麥哲倫(般若拔篇)、喬斯(艾斯篇)、比斯塔(馬可篇)

③ 白鬍子的伙伴章節過關

④ 第 4 章第 2 話裡會公開白ひげ救出ルート

⑤ 之後玩第 4 章第 2 話,艾斯到達撤退點之後,會出現新任務[白ひげ]を説得しろ!

 補充見底下留言

⑥ 完成新任務,過關後即解鎖最終章,此時能操控角色會增加白鬍子和羅

⑦ 最終章第 1 話過關後,能操控艾涅爾、黃猿和兩年前草帽團

⑧ 最終章第 2 話過關後,能操控赤犬和黑鬍子(單果實能力)

 〝この海で一番自由な奴が海賊王だ!!!〞金盃獲得!

⑨ 兩年前草帽團、黑鬍子章節解鎖
    ↓
   過關
    ↓
  雙果實能力的黑鬍子

⑩ 〝超難しい〞難度解鎖

TOP

^C