ªð¦^¦Cªí µo©«

激鬥再é–� 《妖精的尾巴:激突!卡魯迪亞大聖堂》攻ç•�

½Ðµ½¥Î¼ÐÅÒ¥\¯à§ä´M¬ÛÃö¤å³¹ 妖精的尾å·�
作者:巴士速攻-milkhouse(牛奶)
來源:forum.tgbus.com

 

 

遊戲名稱:

妖精的尾巴:激突!卡魯迪亞大聖å �

遊戲原名:

FAIRY TAIL 激突! カルディア大聖å �

對應平台:

NDS

遊戲類型:

ACT

遊戲版本:

日版

發售日期:

11.4.21

遊戲容量:

512Mb

WIFI:

�

發行廠商:

Hudson

官方網站:

點擊進入

 

 

戰鬥

 

【基本操作ã€�(默認按鍵設置)

 

移動
 十字鍵左右用來移動,快速按兩下可以衝刺,空中也可以衝刺,按上可以往上看。A是跳躍,可以二段跳ã€�

 

攻擊
 按B進行普通攻擊,連續按可以連擊,還有上B和下B可以使用ã€�
  按Y使用主魔法攻擊,另外還有前Y,上Y,下Y三種副魔法可以使用。使用魔法要消耗一定魔力。主魔法可以通過吃那個帶有行會標誌的道具進行升級,下屏在 時間左面的那個條顯示了當前主魔法的等級,最é«�5級。通過升級可以提高主魔法的攻擊範圍和攻擊力,同時消耗的魔力也會增加。副魔法不能升級,但是可以攻æ“� 上下,並且可能帶有一定的特殊效果ã€�
 通過道具提高魔力上限,魔力達åˆ�6個時,便可用X釋放超必殺,大多數情況下可以秒殺對手,除非被防住,或者是被降攻,對手加防。使用後魔力上限會減1ã€�
 在空中也可以使用魔法,只是使用後便不能再移動,會直接落下來ã€�

 

關於魔力
 用魔法必須消耗魔力的。魔力自動會恢復,也可以按下蓄力。蓄力過程中,當魔力達到1個以上時,可以按B進行「蓄力反彈」,可以把附近的敵人吹飛。但是這招沒有攻擊力,使用後魔力會æ­�0ã€�

 

防禦
 按住L或R可以防禦,防禦中還可以進行移動,但是要消耗魔力。受到敵人攻擊的話不會損血,但是魔力會消耗,魔力æ­�0的話會「防禦崩潰」,會有一段昏迷時間的ã€�

 

魔水晶操ä½�
 遊戲中有一種特殊的搬運魔水晶戰鬥。就是找到魔水晶後帶著它走到目的地。帶著魔水晶的話速度會變慢且不能攻擊,受到攻擊的話魔水晶就會掉出來。可以通過十字é�+B控制方向把魔水晶扔出來ã€�

 

【場景機關ã€�

 

 像移動平台,落穴這種很常見的就不說了,說下特別的ã€�

 

術式
 在一些地方會暗藏著這樣的陷阱。進入後就會被關在一個小區域裡,必須按照上屏顯示的條件做出相應的動作才能離開。常見的條件有使用某種魔法,跳躍,衝刺,蓄力等ã€�

 

陷阱魔水æ™�
 在一些場景出現,有些是攻擊後會爆炸,有些則是接觸後會爆,還有可能帶有一定特殊效果ã€�

 

亂鬥
 在某個平台上出現2個人在亂鬥,這時捲進去的話就只有挨揍的份。另外,他們打架時飛起的木板之類也有攻擊效果ã€�

 

列車
 週期性駛出的列車有撞人能力ã€�

 

上升氣流
 同樣在列車那關出現,把人往上吹ã€�

 

幽鬼MKII
 在兩關中出現。週期性在兩側出現的手臂,可以撞人ã€�

 

壞鳥�
 其實就是可以升降的針 刺地形啦ã€�

 

【道具ã€�

 

 偷個小懶,直接搬圖ã€�

 

item.png

 

全人物的取得

 

 全部35個人物的取得並不難。打通故事模式可以開一部分人,同時劇情任務開啟。再把劇情任務都通了之後就有全人物了。同時生存模式開啟ã€�

 

9.png

 

 

 接下來按照主菜單的順序依次介紹每個模式ã€�

 

2.png

 

 

故事模式

 

 就是按照劇情一仗仗打了,每一戰都有固定的通過目標,感覺不難,19戰結束。只是到最終戰時BOSS2倍攻可能會難一點。不過這跟後面的生存模式還是沒法比的啊ã€�¤À¨Éµ¹ªB¤Í¡J

任務模式

【單人任務ã€�

 這裡算是遊戲的一個難點。每個角色都有CBAS級任務各兩個。C和B都很容易完成,部分A和S就比較難了。主要問題在於時間、命、以及敵人數量上。另外,雖然任務數量巨大,但是實際上重複性很高,所以就不再詳細列舉,僅對幾種類型進行說明ã€�

1.KO對手
 這個就跟生存模式一樣,故不再多說ã€�

2.得到一定分æ•�
 這個最簡單,因為無論做什麼都可以得到分數。當然最快的方法就是直接吃加分的道具了(小蜜蜂)。當然,如果敵人過多的話,通過殺敵賺分也是一種選擇啊ã€�

3.主魔法等級升到最å¤�
 因為升級道具只在寶箱裡有,所以就拚命去開寶箱吧ã€�

4.魔力槽漲到最å¤�
 同上,拚命開寶箱,不過要記得用超必殺會減上限的啊,別一激動按了X可就白攢了ã€�

5.破壞物品
 這個也是相對簡單的。敵人不多的時候完全可以甩開他們去打寶箱之類一下就可以破壞的東西。如果敵人比較糾纏的話,一味逃就容易被弄死了…â€�

6.在紅色地板上持續一定時é–�
 難度也還不算大。跳上去後四處打可能會來攻擊的敵人,剩餘時間不多的時候也可以通過防禦來求穩妥ã€�

7.只能用某種方法才能對對手造成傷害(有時還有其他限制)
1)列è»�
 這個相對簡單,始終在下方火車經過的地方轉就能基本解決問題ã€�
2)落ä¸�
 躲到一個角上不停攻擊ã€�
3)壞鳥籠
 拖到鳥籠下面打ã€�
4)亂é¬�
 看好了將在哪裡出現,把敵人往那裡引了ã€�
5)超必殺魔法
 敵人多的時候會有些麻煩,畢竟放超必殺要先吃魔力上限。要是碰上敵人命數多的話一直找道具還會導致時間不夠。所以必須速戰速決啊。找到寶箱,吃到魔力上限,然後就把敵人引到一起放超必殺把他們全幹掉ã€�
6)幽鬼MK2的手è‡�
 這個得耐心點等。如果很容易死的話不如就一直在最上面的那兩個平台間來回跳,對手就經常在下方那個易中槍的地方轉了ã€�
7)陷阱魔水晶爆炸
 用普通攻擊的話很容易把自己也給打到。所以命比較貴的時候還是用遠距離的魔法來打陷阱魔水晶吧ã€�

8.收集寶箱中的道具(對手拿走了就要搶回來,用了超必殺就得從頭來了)
 這個主要就是要看快了。最好在寶箱剛一出現的時候就把它搶過來。畢竟一旦被對手吃到就必須把他打倒,在不用超必殺的情況下還是會比較麻煩的ã€�

9.搬運魔水晶(拿著魔水晶的時候通常會有各種不良狀態,有時終點到過一次後就會消失ï¼�
 帶著魔水晶的不良狀態應該是最讓人頭疼的了。有些任務本來命就少,再加上降防,損血的特殊狀態,就變得更容易死了。就算不是這個,減速,混亂也很容易造成誤判和誤操作。對於這個,我只能說,一,儘量去離得最近或者離敵人最遠的目的地。二,就是採用拿到魔水晶後就扔出去的做法,儘可能減少不良狀態帶來的不利影響ã€�

10.摩托戰求ç”�
 這一關會強制捲軸,而且很容易掉下去直接被KO。而且這樣的任務通常時間很長,有時敵人還很多,會有點讓人頭疼的感覺。我的話,一般是呆在上方的那些平台上跟著捲軸一起往前跑,然後使勁開箱子吃東西。碰到人過來立刻猛揍,讓他離自己越遠越好。沒辦法,這就是一個耗的任務ã€�

11.破壞特定機關
1)幽鬼MK2
 當那個球形的東西飄過來的時候會隨機出現4個魔水晶,把它們都破壞掉就算成åŠ�1次。而且必須盡快,否則的話自己會受到傷害哦。這一關兩邊有即死地形,碰上敵人多,命少的時候會很麻煩。我一般都是儘量避免戰鬥(打也打不完啊)。開局使勁往上跳,吃箱子。等魔水晶出現後迅速下來,用魔法等迅速將魔水晶解決。回到上面等下一次。畢竟ai一點點跳到上面來還是要費一點時間的。所以呆在高處肯定要比呆在下面安全ã€�
2)月的遺è¹�
 好吧,我承認那個字我不會寫……在最上方æœ�4個人,把他們全部達到就算成åŠ�1次。這關場景很大。上面是目的地但是沒有箱子。中間很狹窄,箱子較少。下面箱子最多,但是機關也多,敵人也多。更何況還有時間限制。所以開局我都是直接上到上面打目標。在下一次目標出現之前到中間補充點箱子。在這期間如果有敵人跳上來了的話一定得打。畢竟你有目標要打,所以不可能一直在上面不停移動,最好把敵人跟目標引到一起再打吧。不過當然,讓敵人一直在下面轉是最好的願望了ã€�

【多人任務ã€�

 這裡一å…�20個任務,2人ã€�3人ã€�4人的任務都有,具體內容跟單人的差不多ã€�

【劇情任務ã€�

 就像是沒有劇情的故事模式一樣,可以收剩下的角色。最後幾個任務有走迷宮的味道。轉半天后打BOSS和球ã€�

對戰模式

 這裡支持單人對戰,最å¤�4人對戰,一卡多機對戰。對戰類型有積分戰,KO戰和搬運魔水晶戰。主機可以對戰鬥規則進行很詳細的設置。這就不需要多說了吧。不過很奇怪我這裡DOWNLOAD PLAY似乎玩不了,不知為什麼…â€�

生存模式

 似乎這裡也是遊戲的一大難點了。連續20場戰鬥,敵人越來越多,到後面還真的有點吃不消。這時道具就顯得非常重要了,狂吃加血加魔加攻放超必殺吧。超必殺的BT攻擊力在這裡非常管用,到了後面,直接一個超必殺放掉好幾個人會使戰鬥輕鬆許多。另外這裡還支æŒ�2人共同挑戰,戰鬥就始終是2V2了。打不過不妨來試試?

訓練模式

 熟悉操作用的ã€�

收集模式

【人物圖鑑ã€�

 這個打通故事模式和劇情任務就都有了吧ã€�

【繪畫圖鑑ã€�

 故事模式隨著劇情進行便可收到全部動畫場面ã€�
 單人任務模式某角色任務全達成可收到該角色的漫畫彩圖一張ã€�
 劇情任務完成有一張圖ã€�
 生存模式某角色完成可收到該角色的人設圖ã€�

【圖章圖鑑ã€�

 這個真多,慢慢收吧……(下面沒有嚴格對應頁碼ï¼�

 P1:1次戰鬥中:KO對手5回ã€�10回ã€�20回,被KO3回ã€�5回ã€�10回,取得10000分ã€�20000分ã€�30000分,搬運魔水æ™�3回ã€�5回ã€�10回,連續攻擊命中3回ã€�5回ã€�10回,蓄力反彈3回ã€�5回ã€�10回ã€�

 P2:1次戰鬥中:使對手防禦崩潰1回ã€�3回ã€�5回,魔法攻擊命中5回ã€�10回ã€�20回,對同伴用支援魔法命中5回ã€�10回ã€�20回,超必殺魔法命ä¸�1回ã€�3回ã€�5回,取得道具10個ã€�20個ã€�30個,破壞物品5個ã€�10個ã€�20個ã€�

 P3:1次戰鬥中:體力上限、魔力上限、主魔法等級達到最大ã€�

 P3∼P4:故事模式每通過1戰得åˆ�1個ã€�

 P4∼P6:用每個角色完æˆ�1個單人任務ã€�

 P6:C、B、A、S級單人任務全達成;劇情任務完æˆ�1個ã€�25%ã€�50%ã€�75%、全部;多人任務以外的任務完æˆ�25%ã€�50%ã€�75%、全部;對戰模式玩過全部3種類型;對戰模式改變規則ã€�

 P7:對戰模式中:改變道具設定、地圖機關設定,玩過全部關卡,同電腦對戰10回ã€�50回ã€�100回,一卡多機對æˆ�1回ã€�5回ã€�10回ã€�50回ã€�100回,和電腦或玩家組隊戰鬥10回ã€�50回ã€�100回,KO戰進行10回ã€�50回ã€�100回,得分戰進行10回ã€�

 P8:對戰模式中:得分戰進行50回ã€�100回,搬運魔水晶戰進行10回ã€�50回ã€�100回;和電腦對戰勝利、一卡多機對戰勝利、和電腦或玩家組隊勝利、KO戰勝利、得分戰勝利、搬運魔水晶戰勝利各10回ã€�50回ã€�100回ã€�

 P9∼P11:用各角色進行過生存模式ã€�

 P11:生存模式中:ç¬�5ã€�10ã€�15ã€�20戰通過ï¼�1/3ã€�2/3、全部角色通過ï¼�40ã€�30ã€�20分鐘通過。全角色全魔法使用。全種類道具取得。全異常狀態進入。全種類可破壞物品破壞ã€�

 P12:戰鬥總計100ã€�500ã€�1000回。戰鬥結果中,KO對手次數、得分數、取得道具數、搬運魔水晶數、攻擊命中數、被KO數得到王冠的次數合計10ã€�50ã€�100回ã€�

 P13:攻擊命中、蓄力反彈、破防總è¨�10回ã€�50回ã€�100回。魔法命中對手、支援魔法命中同伴、超必殺魔法命中對手、破壞物品總è¨�100ã€�500ã€�1000回ã€�

 P14:術式脫出、陷入亂鬥、被列車撞、乘上升氣流10ã€�50ã€�100回ã€�

 P15:月的遺蹟那關中目光、冒出的煙,解除封印合計10ã€�50ã€�100回。受到幽鬼MK2的攻擊,停止它合è¨�10ã€�50ã€�100回ã€�

 P16:碰到壞鳥ç±�10ã€�50ã€�200回。還有個停止???,不明,難道出現在多人任務中?難道是雷神殿嗎?收集角色進程中的4個圖章。全部關卡開啟。全角色被燒、凍、雷、眠、變為同一隊、被水瓶攻擊,被天蠍沙攻擊ã€�

 P17:全角色被雪人攻擊,聽到天琴的歌,被哈比的魚攻擊,石化,被說教,消極,è¢�16連射,被變身,被X龍的咆哮打中,被全滅龍魔導士的咆哮打中,被除星靈外的援助角色打中(這個援助角色應該是指的某些角色的魔法是叫出其他人來攻擊的吧),全隱藏要素解鎖ã€�

選項

 可以調整遊戲的難度和音量,按鍵設定,操作說明,消除存檔ã€�

TOP

回復 2# 狙魔äº�


    感恩!!給你一個讚å•�!!

TOP


TOP

TOP

ªð¦^¦Cªí